معرفی
تاريخ : يکشنبه 10 خرداد 1394 | 9:45 | نویسنده : بابای گل رخ

به نام خدا

- دختر خانم ، اسم شما چیه ؟

- من یک گل رخ خانم هستم !!! 

- میای با من بریم خونمون و دختر ما بشی ؟

- نه ، من یک دختر مامانم هستم ؛ نمی تونم دختر شما باشم ... .

 

قسمتی از مکالمه ی گل رخ با یکی از بازدید کنندگان آرامگاه فردوسی ؛ وقتی که همراه با خانواده ی جناب رضایی برای بازدید رفته بود طوس ؛ شنبه ی هفته ی گذشته .

[موضوع : ندارد !]