.: گل رخ تا این لحظه ، 5 سال و 9 ماه و 17 روز سن دارد :.
.: شهاب تا این لحظه ، 12 سال و 6 ماه و 24 روز سن دارد :.