.: گل رخ تا این لحظه ، 6 سال و 6 ماه و 12 روز سن دارد :.
.: شهاب تا این لحظه ، 13 سال و 3 ماه و 19 روز سن دارد :.