.: گل رخ تا این لحظه ، 6 سال و 2 ماه و 20 روز سن دارد :.
.: شهاب تا این لحظه ، 12 سال و 11 ماه و 27 روز سن دارد :.