.: گل رخ تا این لحظه ، 5 سال و 11 ماه و 28 روز سن دارد :.
.: شهاب تا این لحظه ، 12 سال و 9 ماه و 4 روز سن دارد :.