.: گل رخ تا این لحظه ، 6 سال و 4 ماه و 15 روز سن دارد :.
.: شهاب تا این لحظه ، 13 سال و 1 ماه و 22 روز سن دارد :.