.: گل رخ تا این لحظه ، 6 سال و 8 ماه و 6 روز سن دارد :.
.: شهاب تا این لحظه ، 13 سال و 5 ماه و 13 روز سن دارد :.