.: گل رخ تا این لحظه ، 5 سال و 10 ماه و 24 روز سن دارد :.
.: شهاب تا این لحظه ، 12 سال و 8 ماه و 1 روز سن دارد :.